Giới thiệu

Giới thiệu

21, Thg11 2016

 

"Chỉ có duy nhất một ông chủ, đó là khách hàng. Anh ta có thể sa thải bất cứ ai, từ chủ tịch tới nhân viên, bằng cách tiêu tiền ở nơi khác".

-Sam Walton, nhà sáng lập Wal-mart-